دوره‌های ما

اساتید

تصویر دکتر مونا رحماني
دکتر مونا رحماني
دكتري ارتباطات
تصویر دکتر شهریار شفیعی
دکتر شهریار شفیعی
PHD در بازاریابی و برندسازی از دانشگاه رن (RENNES) فرانسه ، کارشناسی ارشد پژوهش در علوم مدیریتی (DEA) از بوردوی فرانسه
تصویر دکتر یحیی علوی
دکتر یحیی علوی
دکترای رفتار مصرف کننده از دانشگاه فلوریدا ، فوق لیسانس بازاریابی از دانشگاه تگزاس
تصویر پروفسور علیرضا یوسفی
پروفسور علیرضا یوسفی
دکترای طرح تجاری ، فوق دکترای مدیریت راهبردی
تصویر مهندس امید ملائکه
مهندس امید ملائکه
دانش آموخته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی
تصویر مهندس امیرحسین امیری
مهندس امیرحسین امیری
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی کسب و کارهای جدید
تصویر دکتر رضا استوان
دکتر رضا استوان
دکترای مدیریت بازرگانی، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش برنامه ریزی استراتژیک

همکاران ما

تصویر دکتر علیرضا جمشیدی
دکتر علیرضا جمشیدی
موسس و مدیر عامل
تصویر شمیم صفری
شمیم صفری
مدیر موسسه
تصویر پویا یوسفی
پویا یوسفی
مسئول Social Media
تصویر معصومه رمضانپور
معصومه رمضانپور
مسئول همایش و کارگاه ها
تصویر مروارید عبدی
مروارید عبدی
مسئول دوره های جامع و بلند مدت
تصویر محمد حسین سمیع
محمد حسین سمیع
مسئول آموزش و پژوهش
تصویر وحید آرزومند
وحید آرزومند
مسئول کلینیک MY BRAND
تصویر ثمر  توکلی
ثمر توکلی
مسئول پذیرش و ارتباطات

همراهان ما

Created by Laymikfrom the Noun Project